Giá PDA hôm nay

Trung bình (24h)
0.0799 USD
Thấp nhất (24h)
0.0776 USD
Cao nhất (24h)
0.0817 USD
Khối lượng 24h
1,960,890.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,221,472.89 USD
Vốn hóa thị trường
44,648,690.84 USD

PlayDapp PDA/USD

0.0798 USD
+2.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PDA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:24 (UTC)
Tín hiệu