Giá PDA hôm nay

Trung bình (24h)
1,953 VND
Thấp nhất (24h)
1,918 VND
Cao nhất (24h)
1,981 VND
Khối lượng 24h
1,663,827.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,288,051.09 USD
Vốn hóa thị trường
42,362,111.79 USD

PlayDapp PDA/VND

1,939 VND
+0.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PDA
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:57 (UTC +7)
Tín hiệu