Giá PDA hôm nay

Trung bình (24h)
2,350 VND
Thấp nhất (24h)
2,243 VND
Cao nhất (24h)
2,449 VND
Khối lượng 24h
7,328,584.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,116,133.36 USD
Vốn hóa thị trường
52,275,479.36 USD

PlayDapp PDA/VND

2,436 VND
+1.88% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PDA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:53 (UTC)
Tín hiệu