Giá PEOPLE hôm nay

Trung bình (24h)
0.02768157 USD
Thấp nhất (24h)
0.0266928 USD
Cao nhất (24h)
0.02953695 USD
Khối lượng 24h
9,599,541.07 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,720,577.36 USD
Vốn hóa thị trường
143,417,450.67 USD

ConstitutionDAO PEOPLE/USD

0.028341 USD
+3.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PEOPLE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:57 (UTC)
Tín hiệu