Giá PEOPLE hôm nay

Trung bình (24h)
0.0805 USD
Thấp nhất (24h)
0.0751 USD
Cao nhất (24h)
0.0869 USD
Khối lượng 24h
218,766,253.7 USD
KL Trung bình 10 ngày
170,641,672.75 USD
Vốn hóa thị trường
407,209,191.16 USD

ConstitutionDAO PEOPLE/USD

0.0806 USD
-1.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PEOPLE
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:29 (UTC +7)
Tín hiệu