Giá PEOPLE hôm nay

Trung bình (24h)
1,189 VND
Thấp nhất (24h)
1,106 VND
Cao nhất (24h)
1,324 VND
Khối lượng 24h
101,752,162.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
83,627,852.35 USD
Vốn hóa thị trường
253,404,346.74 USD

ConstitutionDAO PEOPLE/VND

1,294 VND
+11.94% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PEOPLE
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:52 (UTC +7)
Tín hiệu