Giá PEOPLE hôm nay

Trung bình (24h)
630 VND
Thấp nhất (24h)
597 VND
Cao nhất (24h)
682 VND
Khối lượng 24h
12,919,615.7 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,279,939.2 USD
Vốn hóa thị trường
128,489,148.69 USD

ConstitutionDAO PEOPLE/VND

673 VND
+7.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PEOPLE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:46 (UTC)
Tín hiệu