Giá PHA hôm nay

Trung bình (24h)
5,925 VND
Thấp nhất (24h)
5,508 VND
Cao nhất (24h)
6,376 VND
Khối lượng 24h
7,421,066.21 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,074,830.43 USD
Vốn hóa thị trường
163,503,165.82 USD

Phala Network PHA/VND

6,184 VND
+1.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PHA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:23 (UTC)
Tín hiệu