Giá PHA hôm nay

Trung bình (24h)
0.192 USD
Thấp nhất (24h)
0.1889 USD
Cao nhất (24h)
0.1956 USD
Khối lượng 24h
1,175,843.5 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,482,984.86 USD
Vốn hóa thị trường
137,529,538.23 USD

Phala Network PHA/USD

0.1902 USD
-1.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PHA
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 18:43 (UTC +7)
Tín hiệu