Giá PHA hôm nay

Trung bình (24h)
4,743 VND
Thấp nhất (24h)
4,632 VND
Cao nhất (24h)
4,830 VND
Khối lượng 24h
1,044,256.7 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,814,776.63 USD
Vốn hóa thị trường
133,657,605.93 USD

Phala Network PHA/VND

4,793 VND
+1.4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PHA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:04 (UTC)
Tín hiệu