Giá PIB hôm nay

Trung bình (24h)
0.00503762 USD
Thấp nhất (24h)
0.00430189 USD
Cao nhất (24h)
0.0058913 USD
Khối lượng 24h
2,033.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,174.34 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

PiBridge PIB/USD

0.00508172 USD
-12.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PIB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:45 (UTC)
Tín hiệu