Giá PIB hôm nay

Trung bình (24h)
121 VND
Thấp nhất (24h)
120 VND
Cao nhất (24h)
121 VND
Khối lượng 24h
210.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
144.62 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

PiBridge PIB/VND

Biểu đồ giá PIB
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:18 (UTC +7)
Tín hiệu