Giá PIB hôm nay

Trung bình (24h)
0.00471 USD
Thấp nhất (24h)
0.00468 USD
Cao nhất (24h)
0.00473 USD
Khối lượng 24h
106.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
162.94 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

PiBridge PIB/USD

0.00468 USD
-0.68% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PIB
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:06 (UTC)
Tín hiệu