Giá PIB hôm nay

Trung bình (24h)
125 VND
Thấp nhất (24h)
119 VND
Cao nhất (24h)
127 VND
Khối lượng 24h
862.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
980 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

PiBridge PIB/VND

126 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá PIB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:16 (UTC)
Tín hiệu