Giá PIXEL hôm nay

Trung bình (24h)
0.43 USD
Thấp nhất (24h)
0.38 USD
Cao nhất (24h)
0.47 USD
Khối lượng 24h
78,981,211.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
56,793,655.4 USD
Vốn hóa thị trường
349,416,499.81 USD

Pixels PIXEL/USD

0.45 USD
+12.36% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PIXEL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:33 (UTC)
Tín hiệu