Giá PIXEL hôm nay

Trung bình (24h)
0.3828 USD
Thấp nhất (24h)
0.357 USD
Cao nhất (24h)
0.3953 USD
Khối lượng 24h
29,350,137.98 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,273,490.6 USD
Vốn hóa thị trường
293,156,206.99 USD

Pixels PIXEL/USD

0.3839 USD
+6.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PIXEL
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:00 (UTC +7)
Tín hiệu