Giá PIXEL hôm nay

Trung bình (24h)
9,462 VND
Thấp nhất (24h)
9,222 VND
Cao nhất (24h)
9,764 VND
Khối lượng 24h
9,015,790.81 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,870,912.79 USD
Vốn hóa thị trường
281,729,892.82 USD

Pixels PIXEL/VND

9,448 VND
-2.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PIXEL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:57 (UTC)
Tín hiệu