Giá POLYX hôm nay

Trung bình (24h)
0.43 USD
Thấp nhất (24h)
0.39 USD
Cao nhất (24h)
0.47 USD
Khối lượng 24h
50,206,932.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
34,286,243.65 USD
Vốn hóa thị trường
398,525,106.72 USD

Polymesh POLYX/USD

0.45 USD
+14.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POLYX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:54 (UTC)
Tín hiệu