Giá POLYX hôm nay

Trung bình (24h)
11,668 VND
Thấp nhất (24h)
11,375 VND
Cao nhất (24h)
12,108 VND
Khối lượng 24h
12,566,609.14 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,414,170.42 USD
Vốn hóa thị trường
380,282,492.96 USD

Polymesh POLYX/VND

11,445 VND
-5.27% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POLYX
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:13 (UTC +7)
Tín hiệu