Giá POLYX hôm nay

Trung bình (24h)
0.4297 USD
Thấp nhất (24h)
0.4125 USD
Cao nhất (24h)
0.4376 USD
Khối lượng 24h
7,218,329.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,365,098.3 USD
Vốn hóa thị trường
353,951,377.52 USD

Polymesh POLYX/USD

0.4169 USD
-1.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POLYX
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:15 (UTC +7)
Tín hiệu