Giá POLYX hôm nay

Trung bình (24h)
11,365 VND
Thấp nhất (24h)
10,306 VND
Cao nhất (24h)
12,492 VND
Khối lượng 24h
50,335,459.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
31,250,368.4 USD
Vốn hóa thị trường
404,950,713.14 USD

Polymesh POLYX/VND

11,927 VND
+11.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POLYX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:39 (UTC)
Tín hiệu