Giá PORTAL hôm nay

Trung bình (24h)
0.93 USD
Thấp nhất (24h)
0.85 USD
Cao nhất (24h)
1.03 USD
Khối lượng 24h
23,172,359.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,704,238.93 USD
Vốn hóa thị trường
147,377,854.64 USD

Portal PORTAL/USD

1.02 USD
+13.96% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PORTAL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:25 (UTC)
Tín hiệu