Giá PORTAL hôm nay

Trung bình (24h)
20,532 VND
Thấp nhất (24h)
19,926 VND
Cao nhất (24h)
21,085 VND
Khối lượng 24h
8,972,705.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,483,036.24 USD
Vốn hóa thị trường
150,391,359.15 USD

Portal PORTAL/VND

20,546 VND
+2.67% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PORTAL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:22 (UTC)
Tín hiệu