Giá PORTAL hôm nay

Trung bình (24h)
0.8799 USD
Thấp nhất (24h)
0.8308 USD
Cao nhất (24h)
0.9262 USD
Khối lượng 24h
18,895,500.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,222,385.91 USD
Vốn hóa thị trường
172,856,328.25 USD

Portal PORTAL/USD

0.8901 USD
+6.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PORTAL
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:53 (UTC +7)
Tín hiệu