Giá PORTAL hôm nay

Trung bình (24h)
25,457 VND
Thấp nhất (24h)
23,834 VND
Cao nhất (24h)
27,583 VND
Khối lượng 24h
20,419,683.08 USD
KL Trung bình 10 ngày
24,174,993.37 USD
Vốn hóa thị trường
150,958,668.46 USD

Portal PORTAL/VND

27,483 VND
+8.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PORTAL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:17 (UTC)
Tín hiệu