Giá PYR hôm nay

Trung bình (24h)
134,353 VND
Thấp nhất (24h)
109,191 VND
Cao nhất (24h)
142,396 VND
Khối lượng 24h
5,514,805.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,324,971.84 USD
Vốn hóa thị trường
119,637,682.98 USD

Vulcan Forged PYR PYR/VND

114,382 VND
-16.34% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PYR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:11 (UTC)
Tín hiệu