Giá PYR hôm nay

Trung bình (24h)
4.56 USD
Thấp nhất (24h)
4.49 USD
Cao nhất (24h)
4.64 USD
Khối lượng 24h
1,310,215.32 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,403,292.72 USD
Vốn hóa thị trường
125,662,938.68 USD

Vulcan Forged PYR PYR/USD

4.51 USD
-0.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PYR
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:28 (UTC +7)
Tín hiệu