Giá PYR hôm nay

Trung bình (24h)
126,903 VND
Thấp nhất (24h)
124,271 VND
Cao nhất (24h)
128,708 VND
Khối lượng 24h
2,315,314.31 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,785,668.69 USD
Vốn hóa thị trường
135,897,131.61 USD

Vulcan Forged PYR PYR/VND

125,140 VND
-1.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PYR
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:16 (UTC +7)
Tín hiệu