Giá QI hôm nay

Trung bình (24h)
0.01625453 USD
Thấp nhất (24h)
0.01490415 USD
Cao nhất (24h)
0.01745074 USD
Khối lượng 24h
4,734,943.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,896,481.56 USD
Vốn hóa thị trường
77,367,353.54 USD

BENQI QI/USD

0.01731615 USD
+11.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:35 (UTC)
Tín hiệu