Giá QI hôm nay

Trung bình (24h)
0.0186 USD
Thấp nhất (24h)
0.0183 USD
Cao nhất (24h)
0.0189 USD
Khối lượng 24h
1,723,278.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,703,230.67 USD
Vốn hóa thị trường
83,596,528.08 USD

BENQI QI/USD

0.0186 USD
+1.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:36 (UTC)
Tín hiệu