Giá QI hôm nay

Trung bình (24h)
479 VND
Thấp nhất (24h)
470 VND
Cao nhất (24h)
486 VND
Khối lượng 24h
1,549,569.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,710,228.24 USD
Vốn hóa thị trường
84,529,174.7 USD

BENQI QI/VND

481 VND
-0.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:48 (UTC)
Tín hiệu