Giá QI hôm nay

Trung bình (24h)
510 VND
Thấp nhất (24h)
496 VND
Cao nhất (24h)
519 VND
Khối lượng 24h
2,041,562.78 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,830,955.44 USD
Vốn hóa thị trường
87,796,204.88 USD

BENQI QI/VND

512 VND
-0.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:40 (UTC)
Tín hiệu