Giá QUICK hôm nay

Trung bình (24h)
1,580 VND
Thấp nhất (24h)
1,546 VND
Cao nhất (24h)
1,632 VND
Khối lượng 24h
1,341,530.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,514,251.6 USD
Vốn hóa thị trường
43,305,690.28 USD

QuickSwap QUICK/VND

1,609 VND
+2.68% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QUICK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:50 (UTC)
Tín hiệu