Giá QUICK hôm nay

Trung bình (24h)
0.058 USD
Thấp nhất (24h)
0.0561 USD
Cao nhất (24h)
0.0587 USD
Khối lượng 24h
1,329,002.62 USD
KL Trung bình 10 ngày
925,455.11 USD
Vốn hóa thị trường
41,277,456.82 USD

QuickSwap QUICK/USD

0.0585 USD
+3.41% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QUICK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:04 (UTC)
Tín hiệu