Giá QUICK hôm nay

Trung bình (24h)
1,443 VND
Thấp nhất (24h)
1,424 VND
Cao nhất (24h)
1,467 VND
Khối lượng 24h
1,122,711.62 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,007,621.73 USD
Vốn hóa thị trường
39,327,849.8 USD

QuickSwap QUICK/VND

1,434 VND
-0.55% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QUICK
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:04 (UTC +7)
Tín hiệu