Giá REN hôm nay

Trung bình (24h)
1,747 VND
Thấp nhất (24h)
1,696 VND
Cao nhất (24h)
1,780 VND
Khối lượng 24h
1,020,898.53 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,252,190.12 USD
Vốn hóa thị trường
67,274,563.4 USD

Ren REN/VND

1,779 VND
+1.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:35 (UTC)
Tín hiệu