Giá REN hôm nay

Trung bình (24h)
0.0675 USD
Thấp nhất (24h)
0.0665 USD
Cao nhất (24h)
0.0683 USD
Khối lượng 24h
1,045,159.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
877,930.38 USD
Vốn hóa thị trường
67,067,205.79 USD

Ren REN/USD

0.0676 USD
+1.05% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REN
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:50 (UTC +7)
Tín hiệu