Giá REN hôm nay

Trung bình (24h)
1,664 VND
Thấp nhất (24h)
1,533 VND
Cao nhất (24h)
1,771 VND
Khối lượng 24h
1,925,383.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
921,102.87 USD
Vốn hóa thị trường
67,299,319.33 USD

Ren REN/VND

1,742 VND
+12.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REN
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:47 (UTC +7)
Tín hiệu