Giá REQ hôm nay

Trung bình (24h)
3,407 VND
Thấp nhất (24h)
3,265 VND
Cao nhất (24h)
3,602 VND
Khối lượng 24h
1,780,724.36 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,109,472.32 USD
Vốn hóa thị trường
135,287,011.22 USD

Request REQ/VND

3,586 VND
+6.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REQ
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:50 (UTC)
Tín hiệu