Giá REQ hôm nay

Trung bình (24h)
3,393 VND
Thấp nhất (24h)
3,279 VND
Cao nhất (24h)
3,491 VND
Khối lượng 24h
2,620,527.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,333,957.49 USD
Vốn hóa thị trường
132,972,837.49 USD

Request REQ/VND

3,451 VND
+3.42% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REQ
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:46 (UTC +7)
Tín hiệu