Giá REQ hôm nay

Trung bình (24h)
0.1299 USD
Thấp nhất (24h)
0.128 USD
Cao nhất (24h)
0.1318 USD
Khối lượng 24h
1,058,659.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,109,036.31 USD
Vốn hóa thị trường
130,264,107.55 USD

Request REQ/USD

0.1309 USD
+1.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REQ
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:38 (UTC)
Tín hiệu