Giá RNDR hôm nay

Trung bình (24h)
9.25 USD
Thấp nhất (24h)
8.99 USD
Cao nhất (24h)
9.79 USD
Khối lượng 24h
61,738,505.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
73,511,442 USD
Vốn hóa thị trường
3.48b USD

Render Token RNDR/USD

9.08 USD
-2.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RNDR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:42 (UTC)
Tín hiệu