Giá RNDR hôm nay

Trung bình (24h)
262,447 VND
Thấp nhất (24h)
253,553 VND
Cao nhất (24h)
271,323 VND
Khối lượng 24h
47,527,016.71 USD
KL Trung bình 10 ngày
104,621,475.87 USD
Vốn hóa thị trường
4.07 tỷ USD

Render Token RNDR/VND

271,142 VND
+4.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RNDR
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 06:03 (UTC)
Tín hiệu