Giá RNDR hôm nay

Trung bình (24h)
10.11 USD
Thấp nhất (24h)
9.92 USD
Cao nhất (24h)
10.25 USD
Khối lượng 24h
36,208,194.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
79,711,323.75 USD
Vốn hóa thị trường
3.95 tỷ USD

Render Token RNDR/USD

10.24 USD
+1.73% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RNDR
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:41 (UTC +7)
Tín hiệu