Giá RNDR hôm nay

Trung bình (24h)
241,841 VND
Thấp nhất (24h)
235,506 VND
Cao nhất (24h)
255,724 VND
Khối lượng 24h
60,286,253.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
73,116,520.61 USD
Vốn hóa thị trường
3.51b USD

Render Token RNDR/VND

238,705 VND
-2.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RNDR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:48 (UTC)
Tín hiệu