Giá ROSE hôm nay

Trung bình (24h)
2,467 VND
Thấp nhất (24h)
2,343 VND
Cao nhất (24h)
2,633 VND
Khối lượng 24h
15,104,909.33 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,236,609.66 USD
Vốn hóa thị trường
660,194,967.7 USD

Oasis Network ROSE/VND

2,624 VND
+6.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ROSE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:50 (UTC)
Tín hiệu