Giá ROSE hôm nay

Trung bình (24h)
0.0936 USD
Thấp nhất (24h)
0.0871 USD
Cao nhất (24h)
0.0983 USD
Khối lượng 24h
10,811,795.47 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,835,975.91 USD
Vốn hóa thị trường
630,852,044.41 USD

Oasis Network ROSE/USD

0.0947 USD
+6.83% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ROSE
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:52 (UTC +7)
Tín hiệu