Giá ROSE hôm nay

Trung bình (24h)
2,384 VND
Thấp nhất (24h)
2,243 VND
Cao nhất (24h)
2,462 VND
Khối lượng 24h
5,746,857.06 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,563,403.2 USD
Vốn hóa thị trường
631,956,996.89 USD

Oasis Network ROSE/VND

2,428 VND
+8.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ROSE
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:27 (UTC)
Tín hiệu