Giá SAGA hôm nay

Trung bình (24h)
4.16 USD
Thấp nhất (24h)
3.75 USD
Cao nhất (24h)
4.61 USD
Khối lượng 24h
117,037,403.81 USD
KL Trung bình 10 ngày
279,989,601.63 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

Saga SAGA/USD

4.24 USD
+6.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SAGA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:56 (UTC)
Tín hiệu