Giá SAGA hôm nay

Trung bình (24h)
67,331 VND
Thấp nhất (24h)
62,047 VND
Cao nhất (24h)
72,857 VND
Khối lượng 24h
40,762,864.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,366,172.74 USD
Vốn hóa thị trường
258,067,051.67 USD

Saga SAGA/VND

71,134 VND
+14.02% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SAGA
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:39 (UTC +7)
Tín hiệu